M H F Göteborgs avdelningen  

 Öppet   Måndagar  och Onsdagar kl 10 - 14


Mobil  0723-242550. 031-242550.

Mvh  MHF Göteborg
Ernst-Olof Olsson