M H F Göteborgs avdelningen    

  

Under soomaren ring och fråga om det finns någon på exp.

Mobil  0723-242550.

Mvh  MHF Göteborg
Ernst-Olof Olsson