Om MHF

MHF Förbundet bildades  1926

MHF Göteborg   bildades  1928
.

Styrelsen:
Ordf Ernst-Olof Olsson
Sekr Lars-Olof Hedenås
Kassör Ernst-Olof Olsson
Styrelse ledm. Sven Berntsson
Styrelse ledm. Sven Söderman.