Om MHF

MHF Förbundet bildades  1926

MHF Göteborg   bildades  1928
.

Styrelsen:
Ordf Tommy Janestål
Sekr Sven Söderman
Kassör  Birgitta  Olsson