Årsmöte

M H F  Göteborg
21 jan 2018 kl 19:00
Anmäl senast den 19 jan
Mobil 0723 242550.
E-post mhfgbg@mhfgoteborg.se


Göteborgs Lokalavdelning av MHF fyller 90 år.

Vi vill från styrelsen medela våra tankar på att fira detta på något sätt. Firandet kommer
att ske någon gång under våren 2018 ( Vi fyller ju egentligen inte förrän på hösten ) men vi
ycker att våre och den 24 maj, är en trevligare tid att fira på.

Flottansmän kommer att underhålla det blir också förtäring.

Du som redan nu vet sig vara med - kontakta vårt kontor på måndagar eller onsdagar.

Telefon 0723 - 24255 eller email:
mhfgbg@mhfgoteborg.se

Styrelsen