Om MHF

MHF Förbundet bildades  1926
MHF Göteborg   bildades  1928

Styrelsen:
Ordf Nils-Erik Westling
Sekr Lars-Olof Hedenås
Kassör Ernst-Olof Olsson
Styrelse ledm. Sven Berntsson
Styrelse ledm. Sven Söderman.