Om MHF

MHF Förbundet bildades  1926
Förbundet har 13 300 medlemmar.

MHF Göteborg   bildades  1928
Avdelningen har  2 470  medlemmar.

Styrelsen:
Ordf Nils-Erik Westling
Sekr Lars-Olof Hedenås
Kassör Ernst-Olof Olsson
Styrelse ledm. Sven Berntsson
Styrelse ledm. Sven Söderman.